Bez bariéry o.z. - Národná platforma proti bariéram

život bez bariérEuro WC kľúč / WC kompas
stiahnite si leták


Euro kľúč

Jeden kľúč pre celú Európu -
exkluzívne pre osoby
so špecifickými požiadavkami.


Mobilita je dôležitým prvkom
kvality života. K nej patrí aj
bezbariérový prístup
do verejných toaliet.
O čo ide?

Verejné toalety a iné zariadenia (zdvíhacie plošiny, výťahy, rampy atď.) umožňujú ľuďom s obmedzenou mobilitou bezbariérový prístup. Predstavujú vysokú investičnú hodnotu, a preto by mali byť chránené v prospech spoluobčanov, ktorí ich nevyhnutne potrebujú. Ich uzamknutie umožňuje prístup iba okruhu ľudí, ktorým sú určené. Na druhej strane je dôležité, aby sa zdravotne znevýhodnené osoby nemuseli zdĺhavo domáhať kľúča u obsluhujúceho, často zaneprázdneného personálu.

Aké je riešenie?

Kľúč, ktorý otvára všetky zariadenia určené ľuďom s obmedzenou mobilitou. Táto myšlienka sa stala skutočnosťou už v roku 1986, odkedy je možné odomykať tisícky takýchto dverí a zariadení v celej Európe. Dnes už je aj na Slovensku možné takýmto kľúč a otvárať dvere toaliet vyhradených pre invalidov. Kľúč je chránený proti ilegálnemu kopírovaniu, a tým aj všetky zariadenia proti zneužitiu, či vandalizmu. Toalety sú tak uzamknuté a zároveň ľahko dostupné tým, ktorým sú určené.
Ciele projektu:

bezbariérový/okamžitý prístup osobám s obmedzenou mobilitou
užívateľ má svoj kľúč a nepotrebuje obsluhu
zvýšená čistota a hygiena
ochrana pred zneužitím
ochrana pred zničením (vandalizmus)

Výhody:

grafické označenie toaliet vyhradených pre zdravotne znevýhodnené osoby
zoznam všetkých zariadení prístupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni
aplikácia pre mobilné telefóny - WC kompas (v štádiu prípravy)